Untitled Document

ผลการสำรวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Happinometer)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารและภาพกิจกรรมในโครงการการสร้างทีมงานสู่สันติวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 (สร้างนักไกล่เกลี่ย)

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือการเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2560"

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศคณธบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการเงินและการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็ฯลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์และตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครงานบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งปฏิบัติงาน สังกัด คณะสื่อสารมวลชน

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " สัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 ขึ้น ในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน โดย ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ "

วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 59 กองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 ขึ้น ในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน โดย ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (Uniserv)..


Image
  " พิธีทำบุญสำนักงานกองบริหารงานบุคคล "

กองบริหารงานบุคคลมีกำหนดจัดพิธีทำบุญสำนักงานใหม่กองบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสังกัดและจัดงานเกษียณอายุงาน ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559..


Image
  " โครงการ CMU-KM DAY ประจำปี ๒๕๕๙ “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

โครงการ CMU-KM DAY ประจำปี ๒๕๕๙ “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top