Untitled Document

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม

การประชาสัมพันธ์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย และตำแหน่งครูคลินิค

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด กองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน E010055 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก(ภูมิสถาปัตยกรรม)

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ "

กองบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย..


Image
  " การอบรมความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่เลขานุการ หัวหน้างานด้านทรัพยากรบุคคล สมาชิก และบุคลากรที่สนใจ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ "

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่เลขานุการ หัวหน้างานด้านทรัพยากรบุคคล สมาชิก และบุคลากรที่สนใจ รวม 210 ท่าน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ ... ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และคุณศรัญยู โชติสถิตยธรรม ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.กสิกรไทย จำกัด ที่ให้เกียรติบรรยาย...


Image
  " พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกองบริหารงานบุคคล "

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๖๐ กองบริหารงานบุคคล จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกองบริหารงานบุคคล ซึ่งได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความเคารพ ขอพร และขอขมาผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลกับบุคลากร และได้ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมล้านนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไ..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top