Untitled Document

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มยืม-ขอสำเนาแฟ้มเอกสารประวัติบุคลากร เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ครบรอบ 63 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Happinometer)

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " สัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 ขึ้น ในหัวข้อ การปรับตัวของนักทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย อาจารย์เดชนะ สิโรรส "

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 กองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 ขึ้น ในหัวข้อ การปรับตัวของนักทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย อาจารย์เดชนะ สิโรรส..


Image
  " สัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 ขึ้น ในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน โดย ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ "

วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 59 กองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 ขึ้น ในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน โดย ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (Uniserv)..


Image
  " พิธีทำบุญสำนักงานกองบริหารงานบุคคล "

กองบริหารงานบุคคลมีกำหนดจัดพิธีทำบุญสำนักงานใหม่กองบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสังกัดและจัดงานเกษียณอายุงาน ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top