Untitled Document

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัด กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 11)

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยข่อนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(คนสวน) สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Healthy University (มหาวิทยาลัยสุขภาพ) วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย AUN ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ในการมาบรรยายเพื่อชี้แจงการดำเนินการของเครื่อข่าย AUN HPN..


Image
  " การประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี 2560-2563 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 "

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานเพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี 2560-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย..


Image
  " การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใน วิธีการใชงานระบบ CMU e-Document สำหรับกองบริหารงานบุคคล วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา "

การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใน วิธีการใชงานระบบ CMU e-Document สำหรับกองบริหารงานบุคคล โดยวิทยาการจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top