Untitled Document

เอกสารประกอบการอบรม โครงการ กบข.สัญจร ปี2560

อ่านเพิ่มเติม

ผลการสำรวจ Happinometer (2557 และ 2558) และผลสำรวจ Engagement (2558) ในส่วนของผลการสำรวจ Happinometer ปี 2560 อยู่ในระหว่างการประมวนผลโดยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารความเสี่ยง สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ3พลังเพื่อแผ่นดิน กลุ่มที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสูตร สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010200 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร ตำแหน่งเลขที่ E010200 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010203 สังกัดกองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร ตำแหน่งเลขที่ E010198-E010199 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010203 สังกัดกองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเชี้ยงชีพ (แผนการลงทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง) และความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน (การออม การลงทุนและการลดหย่อนภาษี) โดยทีมงานจากธนาคารกสิกรไทย "

ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเชี้ยงชีพ (แผนการลงทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง) และความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน (การออม การลงทุนและการลดหย่อนภาษี) โดยทีมงานจากธนาคารกสิกรไทย..


Image
  " โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ จีรีง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ "

โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ จีรีง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่..


Image
  " โครงการมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดลำพูน "

มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดลำพูน มีผู้เกษียณอายุงานจำนวน 274 คน..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top