Untitled Document

การสรรหาและคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิาย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3)

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ "สินเชื่อ Home For All" และ "เงินฝาก"

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E010195 - E0101200 จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010168 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง E010168 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ จีรีง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ "

โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 วันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ จีรีง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่..


Image
  " โครงการมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดลำพูน "

มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดลำพูน มีผู้เกษียณอายุงานจำนวน 274 คน..


Image
  " การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสุขจากการทำงาน ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. "

บรรยายพิเศษจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสุขจากการทำงาน ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช...

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top