พระราชบัญญัติ | กองบริหารงานบุคคล


ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  9 ธันวาคม 2559

  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  15 สิงหาคม 2559

  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (สำเนา ผนวกฉบับ พ.ศ. 2530 2542 และ 2550 เข้าด้วยกัน)
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top