พระราชบัญญัติ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Documentส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  4 มกราคม 2561

  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  29 ธันวาคม 2560

  ระเบียบการขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top