ประกาศมหาวิทยาลัย | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document


ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  15 พฤศจิกายน 2560

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  15 พฤศจิกายน 2560

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top