ประกาศมหาวิทยาลัย | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document


ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  26 มิถุนายน 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  8 มิถุนายน 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top