ประกาศมหาวิทยาลัย | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document


ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  15 พฤษภาคม 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  15 พฤษภาคม 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top