ประกาศมหาวิทยาลัย | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา   ประเภทพนักงาน : ข้าราชการ


ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  12 กุมภาพันธ์ 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  1 กุมภาพันธ์ 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top