ประกาศมหาวิทยาลัย | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา   ประเภทพนักงาน : ข้าราชการ


ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  14 กันยายน 2560

  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E010195 - E0101200 จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top