หนังสือเวียน | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Documentส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  30 สิงหาคม 2560

  การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  29 สิงหาคม 2560

  แนวการปฎิบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top