หนังสือเวียน | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Documentส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  12 กุมภาพันธ์ 2561

  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานงานพิมพ์ ระดับ 4
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  15 มกราคม 2561

  การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณารางวัล"นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล" ประจำปี พ.ศ.2561
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top