หนังสือเวียน | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Documentส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  17 มกราคม 2560

  การขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  26 ธันวาคม 2559

  มติ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top