หนังสือเวียน | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Documentส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  2 กรกฏาคม 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skills for 21 Century “Holistic Creativity Education”
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  19 มิถุนายน 2561

  แจ้งเอกสารความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทดแทน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL PBT
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top