กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
บรรยายพิเศษจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสุขจากการทำงาน ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช.

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top