กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดลำพูน มีผู้เกษียณอายุงานจำนวน 274 คน

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top