แบบฟอร์ม | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  6 กรกฏาคม 2561

  แบบฟอร์มรายการขอใช้สิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี (แบบฟอร์ม และตัวอย่าง)
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  19 มิถุนายน 2561

  [แบบฟอร์ม] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top