ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า | กองบริหารงานบุคคล


ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  18 สิงหาคม 2560

  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  5 มิถุนายน 2560

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริหารงานบุคคล รวม 5 ตำแหน่ง
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top