ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document   ค้นหา


ไม่พบข้อมูล

ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  10 เมษายน 2561

  ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 1) สังกัดสำนักงานการตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  16 มีนาคม 2561

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010207 อัตราเงินเดืิอน 17,060 บาท สังกัดศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ สำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top