ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document   ค้นหา


ไม่พบข้อมูล

ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  20 พฤศจิกายน 2560

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  8 พฤศจิกายน 2560

  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top