ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า | กองบริหารงานบุคคล


ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  10 เมษายน 2561

  ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 1) สังกัดสำนักงานการตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  5 เมษายน 2561

  ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top