ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document   ค้นหา


ไม่พบข้อมูลประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  23 เมษายน 2561

  การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2561
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  23 เมษายน 2561

  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top