ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา
26 กรกฏาคม 2559 | งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : ประกาศมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : TOR
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 1.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 1.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 2.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 2.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 3.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 3.
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : ประกาศมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : TOR
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 1.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 1.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 2.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 2.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 3.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 3.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 4.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 4.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 5.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 5.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 6.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 6.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 7.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 7.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 8.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 8.
คำนิยาม
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ-ผู้บริหาร
สมรรถนะหลัก
เครื่องมือช่วยคำนวณแบบประเมินต่างๆ
ประกาศหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559
[PDF] แบบแจ้งการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
[WORD] แบบแจ้งการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  21 มิถุนายน 2561

  ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  20 มิถุนายน 2561

  การเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top