ระเบียบ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document
ประเภทระเบียบ : ทั่วไป
6 ธันวาคม 2559 | งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
ประเภทระเบียบ :ส่วนงาน :
ประเภท :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  11 พฤษภาคม 2560

  หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  6 ธันวาคม 2559

  ตัวอย่างเครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top