ข้อบังคับ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Documentประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  6 กรกฏาคม 2560

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  23 ธันวาคม 2559

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top