ข้อบังคับ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา   ประเภทพนักงาน : พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  20 พฤศจิกายน 2560

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  10 ตุลาคม 2560

  การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่ และการเลื่อนเงินเดือน
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top