ข้อบังคับ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา   ประเภทพนักงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top