งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการอบรม โครงการ กบข.สัญจร ปี2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 20 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ3พลังเพื่อแผ่นดิน กลุ่มที่ 6
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


ไม่พบข้อมูล


 • 11 พฤษภาคม 2560 หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 6 ธันวาคม 2559 ตัวอย่างเครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

 • 30 สิงหาคม 2560 การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 สิงหาคม 2560 แนวการปฎิบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา
  อ่านเพิ่มเติม

 • 16 มีนาคม 2560 [แบบฟอร์ม] คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 ตุลาคม 2559 [แบบฟอร์ม] แบบฟอร์มยืม-ขอสำเนาแฟ้มเอกสารประวัติบุคลากร เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top