Untitled Document

การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยข่อนแก่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานสภาพนักงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดกองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

งานมหกรรม "บ้านธอส. เอ็กซ์โป @ เชียงใหม่" วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นืรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(คนสวน) สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด กองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก(ภูมิสถาปัตยกรรม)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " กิจกรรมถวายเทียนประจำปี 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ วันต้นเกว๋น บ้านหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ "

กิจกรรมถวายเทียนประจำปี 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ วันต้นเกว๋น บ้านหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่..


Image
  " โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน "

การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ประจำปี 2560 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ได้มีการบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ดังนี้ เรื่องสวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสังคมและก..


Image
  " การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0” "

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง "ปฏิรูปและขับเคลื่อนการศึกษาไทย ขานรับ Thailand 4.0"..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top